Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Svatební salon Star

Rezervace
Svatební a společenské šaty je možné rezervovat předem a zajistit si tím, že v případě zájmu dalších zákazníků budou již šaty rezervovány pro Vás.
Šaty si můžete pronajmout i bez předchozí rezervace, ale z nabídky je vyjmuto zboží rezervované jinými zákazníky.
Bez rezervace jsou však šaty stále v nabídce pro všechny ostatní zákazníky a zájemce!
Šaty a ostatní zboží je možné rezervovat pouze s podpisem nájemní smlouvy a zaplacením rezervačního poplatku. Rezervace je pro obě strany závazná!
Výše rezervačního poplatku je 1/3 z ceny nájemného za svatební šaty a 1/2 z ceny za večerní šaty.
Rezervační poplatek je nevratný a v případě odstoupení od smlouvy propadá!


Vyzvednutí rezer. šatů
Šaty a doplňky dle objednávky uvedené ve smlouvě jste povinni vyzvednout ve dni, který je uvedený ve smlouvě jako počátek nájemní lhůty a to kdykoliv během otevírací doby, nebude-li předem dohodnuto jinak.
Při vyzvednutí šatů se doplácí cena nájemného snížená o rezervační poplatek a případné slevy.
Svým podpisem o převzetí stvrzujete, že jste si pronajaté věci zkontrolovali a že věci, které jste převzali jsou v pořádku - čisté a bez poškození.

V ceně nájemného je zahrnuto

Vyčištění šatů:
Pokud bude znečištění velmi značné, nebo špatně odstranitelné, zaplatíte poplatek za speciální čištění šatů.Šaty samy nikdy nečistěte! Zvolením špatného čistícího prostředku může zapříčinit znehodnocení šatů.
Výše poplatku závisí na druhu a míře znečištění.

Úpravy šatů:
V ceně jsou zahrnuty drobné úpravy na míru, pokud lze úpravy na daných šatech provést.Upravit lze pouze šaty objednané alespoň tři dny před termínem vyzvednutí!
Nové a již zamluvené šaty nezkracujeme!

2. zkouška šatů - 1 týden před svatbou:
Zde zjistíme, zda šaty stále sedí a vyměříme případné úpravy, které se na šatech provádí 2-3 dny před samotným vypůjčením.Neodpovídáme za nepadnutí velikosti vypůjčených šatů, pokud si je nevěsta před vypůjčením nevyzkouší!
Na toto přezkoušení se vždy objednávejte!
Žádáme Vás, abyste před zkoušením svatebních šatů nepoužívaly make-up
Sepsání smlouvy Vám však nebrání objednávku později změnit.
Pokud budete potřebovat jinou velikost, nebo se Vám budou líbit jiné šaty, není problém smlouvu upravit.
Jedna změna objednávky je zdarma, každá další za poplatek 1000 Kč za svatební šaty.

Doba pronájmu šatů
Doba pronájmu šatů za danou cenu nájemného je na x dní,vždy po vzájemné dohodě.
V případě státního svátku, nebo dovolené se o tyto dny lhůta bezplatně prodlužuje.
Šaty jste povinni vrátit v ten den, který je uvedený ve smlouvě, a to kdykoliv během otevírací doby, včetně ramínka a ochranného obalu.Smluvní penále za pozdní vrácení šatů je 20 % z ceny nájemného za každý den prodlení.
Potvrzení o vrácení Vám napíšeme na Vaši smlouvu o vypůjčení.

Myslete na to, že stejné věci může mít po Vás zamluvené další zákazník.

Záruční a reklamační podmínky
Reklamaci můžete uplatnit do 24 měsíců (u použitého zboží do 12-ti měsíců)  na adrese provozovny uvedené v kontaktech. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od jejího uplatnění. Kupující je povinen neprodleně dodat reklamované zboží prodávajícímu.

Kupující má tato reklamační práva:
oprava vadného zbožívrácení penězpřiměřená slevavýměna není možná, protože jde o jedinečné individuálně určené zboží
Půjčovna respektuje všechny platné předpisy upravené pro tento druh činnosti zákony ČR (zej. Zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, Zákon 89/2012 Sb. Občanský zákoník aj. v platných zněních).

Záruční a reklamační podmínky
Reklamaci můžete uplatnit do 24 měsíců (u použitého zboží do 12-ti měsíců)  na adrese provozovny uvedené v kontaktech. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od jejího uplatnění. Kupující je povinen neprodleně dodat reklamované zboží prodávajícímu.

Kupující má tato reklamační práva:
oprava vadného zbožívrácení penězpřiměřená slevavýměna není možná, protože jde o jedinečné individuálně určené zboží
Půjčovna respektuje všechny platné předpisy upravené pro tento druh činnosti zákony ČR (zej. Zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, Zákon 89/2012 Sb. Občanský zákoník aj. v platných zněních).